Polityka prywatności

1)   Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.

2)   Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.

3)   Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym i Koncie tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, a także firmę oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).

4)    Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach skorzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu oraz ewentualnie zawarcia umowy sprzedaży Produktu, a także statystycznych oraz marketingowych.

5)   Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.

6)   Udostępnione przeze Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.

7)   Ponadto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

8)   Wniesienie przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych będących jednocześnie danymi wymaganymi do utworzenia Konta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.